Zajęcia z języka angielskiego w Krakowie:

- spotkania indywidualne i szkolenia firmowe,  

- konwersacje,   

- przygotowanie do prezentacji, konferencji, spotkania.

zapraszam do zapoznania się z ofertą...